سرپرست هیات موتورسواری و اتومبیلرانی استان اصفهان: مقدمه برگزاری مجمع فراهم شدن ساختار مجمع است/ هیچ‌گونه همکاری با فدراسیون و هیات استان برای برگزاری مجمع نمی شود/ کسانی که جلوی فدراسیون تجمع کردند ورزشکار نیستند و نمی‌توانند مطالبه‌گر دریافت موتور ورزشی باشند

سرپرست هیات موتورسواری و اتومبیلرانی استان اصفهان: مقدمه برگزاری مجمع فراهم شدن ساختار مجمع است/ هیچ‌گونه همکاری با فدراسیون و هیات استان برای برگزاری مجمع نمی شود/ کسانی که جلوی فدراسیون تجمع کردند ورزشکار نیستند و نمی‌توانند مطالبه‌گر دریافت موتور ورزشی باشند

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، اعتمادی سرپرست هیات موتورسواری و اتومبیلرانی استان اصفهان درخصوص اقدامات صورت گرفته در این هیات اظهار داشت: از ابتدای خدمتم در هیات استان اصفهان چند ماموریت اصلی را برای انجام مدنظر قرار دادم.

وی افزود: در اولین گام اجرای به موقع تقویم آموزشی و ورزشی هیات را مدنظر قرار دادیم و موفق شدیم مقام اول مسابقات موتورکراس و شش جایگاه نیز در مسابقات اتومبیلرانی کسب کنیم.

اعتمادی با اشاره به دیگر ماموریتش در هیات استان خاطرنشان کرد: تلاش ما این است که مجمع انتخاباتی استان را طبق اساسنامه جدید تشکیل دهیم. یکسری از شهرستان‌های ما دوره ریاست هیات‌ها به اتمام رسیده و نیاز به برگزاری انتخابات دارد. برخی از هیات‌های ما نیز سه دوره حضور داشتند و طبق اساسنامه جدید دیگر نمی‌توانند فعالیت داشته باشند. برخی از شهرستان‌های ما نیز تابحال هیات فعال نداشتند و باید رییس هیات انتخاب شود تا بتوانیم مجمع انتخاباتی استان را تشکیل دهیم.

وی ادامه داد: وظیفه ما این بود که با ایجاد همکاری بین اداره کل استان و فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی موجبات تشکیل شدن این مجمع را فراهم کنیم که متاسفانه اداره کل استان اصفهان هیچ‌گونه همکاری با هیات برای فراهم شدن این انتخابات انجام نمی‌دهد. مدت‌هاست برای انتخاب روسای هیات‌های برخی از شهرستان‌ها به اداره کل نامه زده‌ایم ولی هیچ جوابی به ما ندادند.

اعتمادی گفت: پیگیری ما از اداره کل برای انجام ساختار مجمع درنهایت به این ختم شد ابلاغی که به بنده داده بودند را پس گرفتند! این درحالی است که دفتر امور مشترک فدراسیون‌های وزارت ورزش و جوانان طی چند نامه بارها از اداره کل استان اصفهان خواسته که شرایط تشکیل ساختار و برگزاری مجمع را فراهم کنند. متاسفانه برخی از اعضای اداره کل اصفهان با وجود اینکه هیچ سمتی در هیات موتورسواری و اتومبیلرانی ندارند ولی با مداخله‌های خود سعی در تخریب کار هیات و به سرانجام نرسیدن مجمع را دارند.

اعتمادی همچنین درخصوص تجمع برخی افراد جلوی ساختمان فدراسیون مبنی بر مطالبه حقوق خود خاطرنشان کرد: افرادی که جلوی فدراسیون حضور پیدا کرده بودند هیچ گونه ربطی به هیات استان و عضویتی در هیات ندارند. بعضی از این افراد به هیچ عنوان صلاحیت عضویت در هیات موتورسواری و اتومبیلرانی را ندارند چون یکی از ملاک‌های ما برای عضویت افراد در هیات نداشتن سوپیشینه است. کسی که صلاحیت ندارد نمی‌تواند عضو کمیته‌های ما باشد و این افراد نمی‌توانند مطالبه‌گر دریافت موتور ورزشی باشند و متاسفانه دراین خصوص در استان نیز با مشکل مواجه هستیم که باید چاره‌ای برای این موضوع اندیشید.