برگزاری راند سوم مسابقات آفرود قهرمانی کشور با معرفی نفرات برتر

راند سوم مسابقات آفرود قهرمانی کشور به میزبانی استان گلستان با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.

برگزاری راند سوم مسابقات آفرود قهرمانی کشور با معرفی نفرات برتر

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، راند سوم مسابقات آفرود قهرمانی کشور به میزبانی استان گلستان با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.

مازیار ناظمی رییس فدراسیون و محمد مرادی دبیرکلی فدراسیون نیز در این مسابقات حضور داشتند.

نفرات برتر این مسابقات به شرح زیر است:
کلاس یک:
۱-امید نوروزی- استان گیلان
۲-رضا بیرامی-استان البرز
۳-محمد کاظمی-استان البرز

کلاس دوم:
۱-فرشاد ابراهیمی- استان فارس
۲-قاسم وکیلی-استان قزوین
۳-محمدرضا صبوری-استان قزوین

کلاس سوم: 
۱-فرشید ابراهیمی-استان فارس
۲-علیرضا پورشهید-استان فارس
۳-مهدی بیدخوی- استان تهران

کلاس چهارم:
۱-مهدی شهری-استان البرز
۲-اکبر تیمورلو-استان البرز
۳-مهدی عسگرزاده_استان مازندران

کلاس پیشکسوتان:
۱-سیداحمد آشتیانی-استان البرز
۲-اصغر زادبیک-استان آذربایجان شرقی
۳-مهدی کیانی-استان کرمانشاه

کلاس بانوان: 
۱- زاهده اسکندرلو-استان تهران
۲- مرضیه نقیبی-استان مازندران
۳-مریم غفوری-استان گیلان

همچنین بعد از برگزاری راند سوم مسابقات آفرود قهرمانی کشور نفرات و استان‌های برتر سال نیز مشخص شدند که به این شرح است:
تیم‌های قهرمان سال:
1-استان فارس
2-استان البرز
3-استان تهران

مرد اول سال آفرود کشور: 
1-علیرضا پورشهید نفر اول از استان فارس
2-فرشید ابراهیمی نفر دوم از استان فارس
3-مهدی شهری نفر سوم از استان البرز

قهرمانی انفرادی سال در کلاس یک:
1-امید نوامیدی نفر اول از استان گیلان
2-رضا بیرامی نفر دوم از استان البرز
3-سعد غلامی نفر سوم از استان فارس

قهرمانی تیمی سال در کلاس یک:
1-تیم اول استان فارس
2-تیم دوم استان البرز
3-تیم سوم استان گیلان

قهرمانی انفرادی سال در کلاس دوم:
1-سعید مهرجویی نفر اول از استان فارس
2-فرشاد ابراهیمی نفر دوم از استان فارس
3-سعید جعفری نفر سوم از استان البرز

قهرمانی تیمی سال در کلاس دوم:
1-تیم اول استان فارس
2-تیم دوم استان البرز
3-تیم سوم استان قزوین

قهرمانی نفرادی سال در کلاس سوم:
1-علیرضا پورشهید نفر اول استان فارس
2-فرشید ابراهیمی نفر دوم استان فارس
3-مهدی بیدخوی نفر سوم استان تهران

قهرمانی تیمی سال در کلاس سوم:
1-تیم اول استان فارس
2-تیم دوم استان تهران
3-تیم سوم استان البرز

قهرمانی انفرادی سال کلاس چهارم:
1-مهدی شهری نفر اول استان البرز
2-اکبر تیمورلو نفر دوم استان البرز
3-قاسم محمدزاده نفر سوم استان مازندران

قهرمانی تیمی سال کلاس چهارم:
1-تیم اول استان البرز
2-تیم دوم استان فارس
3-تیم سوم استان مازندران

قهرمانی سال در کلاس بانوان:
1-زهره کریموئی استان خراسان رضوی
2-زاهده اسکندرلو استان تهران
3-فریده ابراهیمی و فاطمه چیت‌ساز به صورت مشترک از استان البرز

قهرمانی تیمی سال کلاس بانوان:
1-تیم اول استان البرز
2-تیم دوم استان خراسان رضوی
3-تیم سوم استان مازندران