مجمع انتخاباتی ریاست هیات موتورسواری و اتومبیلرانی آذربایجان غربی برگزار شد

مجمع انتخاباتی ریاست هیات موتورسواری و اتومبیلرانی برگزار شد و حسین حسینی با هجده رای بعنوان رئیس هیات این استان انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی در پایان مجمع انتخاباتی ریاست هیات موتورسواری و اتومبیلرانی آذربایجان غربی به ریاست مازیار ناظمی، حسین حسینی با هجده رای بعنوان رئیس هیات این استان انتخاب شد.

 

مازیار ناظمی در مجمع انتخاباتی هیات آذربایجان غربی گفت: جام بین المللی شهید باکری در بخش آفرود در ارومیه برگزار می شود.

مازیار ناظمی رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی در پایان مجمع انتخاباتی ریاست هیات آذربایجان غربی گفت : خوشبختانه با اتفاق نظر اعضای مجمع، آقای حسینی بعنوان رئیس جدید انتخاب شد و سال آینده برای وی و هیات استان بسیار پر کار خواهد بود.

رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی گفت : با حمایت و توافق آقای دکتر ایران دوست مدیر کل ورزش و جوانان استان و حمایت و برنامه ریزی کمیته افرود و فدراسیون بنا داریم سال آینده، جام آفرود بین المللی شهید باکری را با حضور چهار کشور ترکیه ، عراق ، آذربایجان و ارمنستان در شهر ارومیه برگزار کنیم

مازیار ناظمی افرود : افرایش مناسبات بین المللی ورزشی با کشورهای هم جوار و همسایه با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان و وزارت امورخارجه برنامه مهم فدراسیون در سال آینده خواهد بود.