توحید محمدی به عنوان سرپرست هیات قم معرفی شد

با پیشنهاد مدیر کل ورزش و جوانان استان قم و حکم فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، توحید محمدی از کارشناسان و مدیران ورزش استان به عنوان سرپرست هیات قم معرفی شد

با پیشنهاد مدیر کل ورزش و جوانان استان قم و حکم فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، توحید محمدی از کارشناسان و مدیران ورزش استان به عنوان سرپرست هیات قم معرفی شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، در پایان دوره ریاست سید کاظم صالحی، سرپرست هیات استان قم تا زمان برگزاری انتخابات رئیس جدید هیات معرفی شد،

مازیار ناظمی ضمن تقدیر از تلاش های ارزشمتد و سازنده سید کاظم صالحی در مدت ۱۲ سال ریاست هیات قم ، از توحید محمدی خواست با رعایت مفاد آیین تامه و موارد قانونی نسبت به ثبت تام نامزدها و برگزاری انتخابات هیات موتورسواری و اتومبیلرانی استان قم اقدام کند