در دیدار با فرماندار گناوه مطرح شد : سردار صفری:قاچاق موتورهای سنگین معضل جدی این رشته هست، ناظمی: موتور سنگین جرم نیست و با سامان دهی و منطقی کردن دستور العمل ها می شود وضعیت آن را سامان داد

مازیار ناظمی در دیدار با سردار صفری فرماندار شهرستان گناوه با اشاره به یکی از ورودیهای قاچاق موتورهای سنگین از مسیرهای دریایی به کشور گفت : علاقه جوانان به موتور سنگین مورد سو استفاده قرار گرفته است و متاسفانه تاخیر در تصمیم گیری و سامان دادن وضعیت این موتورها در سطح کشور ، فرصت را برای سودجویان فراهم کرده استبه گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی،  مازیار ناظمی در دیدار با سردار صفری فرماندار شهرستان گناوه با اشاره به یکی از ورودیهای قاچاق موتورهای سنگین از مسیرهای دریایی به کشور گفت : علاقه جوانان به موتور سنگین مورد سو استفاده قرار گرفته است و متاسفانه تاخیر در تصمیم گیری و سامان دادن وضعیت این موتورها در سطح کشور ، فرصت را برای سودجویان فراهم کرده است

ناظمی افرود : موتور سنگین جرم نیست و نباید با علاقمندان آن برخورد قهری کرد و اعتقاد دارم با سامان دهی و منطقی کردن دستور العمل ها می شود وضعیت آن را سامان داد

سردار صفری فرماندار شهرستان گناوه نیز با قدردانی از همکاری‌های فدراسیون با هیات استان و شهرستان گفت :قاچاق موتورهای سنگین معضل جدی این رشته هست و باید با رویه و نگاه ورزشی و با محوریت هیات استان و شهرستان باید سامان داده شوند و از علایق جوانان و ورزشکاران حفاظت شود

ناظمی همچنین در این دیدار با اشاره به نوار ساحلی بزرگ این شهرستان به فعالیت موتورهای چهار چرخ و آموزش بخش خصوصی و ارتباط آن یا هیات شهرستان پرداخت