سرپرست آکادمی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی: فرآیندهای آموزشی فدراسیون استاندارد می‌شود

سرپرست آکادمی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی از استاندارد سازی فرآیندهای آموزشی این فدراسیون خبر داد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، مهرناز جمالی سرپرست آکادمی فدراسیون با بیان مطلب فوق افزود: در وبینار فدراسیون، آكادمي علاوه بر ارائه گزارش عملكرد چند ماه قبل به برنامه های پیش رو نیز اشاره داشت.
تدوين آيين نامه برگزاري دوره هاي آموزشي و نيز سرفصل و محتواي آموزشي دوره هاي مربيگري، مارشال و اركان برگزاري و داوري، ايجاد و توسعه سامانه ملي و مكانيزه شدن فرايندهاي آموزشي، ايجاد بانك اطلاعاتي مربيان، مدرسان، مارشال و داورها از جمله برنامه های اجرا شده توسط آکادمی بود که جمالی به آنها اشاره داشت.

جمالی در ادامه به ضرورت هماهنگي و مكاتبه هيات هاي محترم استاني با فدراسيون جهت اخذ كدآموزشي و اجراي دوره هاي آموزشي اشاره داشت و خواستار هماهنگی هر چه بیشتر فیمابین هیات ها با آکادمی فدراسیون در اجرای برنامه های پیش بینی شده گردید.

راه اندازي دوره هاي آموزش مهارتي با هدف استعداديابي در كل استان ها، انجام نيازسنجي و تدوين تقويم آموزشي هيات هاي استاني، ميزباني منطقه اي هيات هاي استاني در برگزاري دوره هاي مربيگري، مارشال و داوري جهت فعال تر شدن هيات ها و آموزش در كل كشور، ثبت نام مربيان و دواران و مارشال هاي فدراسيون در بانك اطلاعاتي سامانه ملي از سایر موارد مطروحه توسط سرپرست آکادمی در آخرین وبینار فدراسیون با هیات های استانی بود.