طی احکامی جداگانه از سوی رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی؛

سرپرستان کمیته های تریال و اندرو منصوب و معرفی شدند

طی احکامی جداگانه از سوی رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، مصطفی پیردهقان به عنوان سرپرست کمیته تریال و سینا نجفی به عنوان سرپرست کمیته اندرو منصوب و معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، طی احکامی جداگانه از سوی مازیار ناظمی رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، مصطفی پیردهقان به عنوان سرپرست کمیته تریال و سینا نجفی به عنوان سرپرست کمیته اندرو فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران منصوب و معرفی شدند.

طی جلسه ای در محل فدراسیون عصر امروز ۲۳ اسفند ماه با حضور مازیار ناظمی رئیس و محمد مرادی سرپرست دبیر کلی فدراسیون احکام سرپرستان این کمیته ها به آنها تقدیم شد.