در پاسخ به پیشنهادات فدراسیون ایران؛

رییس فدراسیون اتومبیلرانی و موتورسواری چین از برقراری ارتباط دوطرفه بین فدراسیونهای ایران و چین استقبال کرد

ژان گو جون رییس فدراسیون اتومبیلرانی و موتورسواری چین در نامه ای به مازیار ناظمی رییس فدراسیون ایران، از ایجاد همکاریهای دوجانبه استقبال کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، ژان گو جون رییس فدراسیون اتومبیلرانی و موتورسواری چین در نامه ای به مازیار ناظمی رییس فدراسیون ایران، از ایجاد همکاریهای دوجانبه استقبال کرد.

رییس فدراسیون چین در این نامه اعلام کرده با توجه به شرایط بیماری همه گیر موجود، در حال حاضر همکاریهای دو فدراسیون می تواند در زمینه برگزاری سمینارها و کارگاه های آموزشی آغاز گردد تا با فروکش کردن بیماری کرونا، ارتباطات و برنامه های حضوری برقرار شود.

رییس فدراسیون چین در پایان ابراز امیدواری کرد روابط دوجانبه بین فدراسیون های ایران و چین قویتر و نزدیکتر شود تا در آینده همکاریهای بیشتر و ثمربخشی شکل گیرد.