طی حکمی از سوی رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی؛

عبدالحمید جمالی سرپرست هیات موتورسواری و اتومبیلرانی استان اصفهان شد/ برگزاری مجمع انتخابات ریاست هیات ظرف مدت ۴۵ روز

طی حکمی از سوی مازیار ناظمی رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، عبدالحمید جمالی به‌عنوان سرپرست هیات موتورسواری و اتومبیلرانی استان اصفهان منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، طی حکمی از سوی مازیار ناظمی رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، عبدالحمید جمالی به‌عنوان سرپرست هیات موتورسواری و اتومبیلرانی استان اصفهان منصوب شد.

در بخشی از این حکم آماده است:
جناب آقای عبدالحمید جمالی بنا به پیشنهاد مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان به عنوان سرپرست هیات موتورسواری و اتومبیلرانی استان اصفهان منصوب می گردید. لازم است ظرف مدت ۴۵ روز در خصوص برگزاری مجمع عمومی انتخابات هیأت موتورسواری و اتومبیلرانی اصفهان با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه اقدام شود.