انتصاب رئیس کمیته فنی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی

طی حکمی از سوی رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی مراد بذارافشان به عنوان رئیس کمیته فنی فدراسیون منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی موتورسواری و اتومبیلرانی، صبح روز چهارشنبه ۱ اردیبهشت ماه طی حکمی از سوی دکتر مازیار ناظمی رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی و بنابر پیشنهاد اردشیر درویشی مدیر بخش اتومبیلرانی فدراسیون، مراد بذرافشان به عنوان رئیس کمیته فنی فدراسیون منصوب شد.