جلسه تدوین نهایی چارت مربیگری فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی برگزارشد

با حضور اعضای آکادمی فدراسیون و جمعی از مسئولان کمیته های تخصصی، جلسه تدوین نهایی چارت مربیگری فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، عصر روز شنبه ۲۰ فرودین ماه با حضور اعضای آکادمی فدراسیون و جمعی از مسئولان کمیته های تخصصی، جلسه تدوین نهایی چارت مربیگری فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی برگزارشد.

در این جلسه پیرامون درجه بندی سطوح مربیگری، مدت اعتبار مدارک و فرآیند دریافت آن بحث و گفتگو شد.

مهرناز جمالی سرپرست آکادمی، محمد علی مرندیان، شهرام علی قانعی، ایوب جعفریان، علی غفوری آشتیانی، شروین پوشین، امید دانه فزون و فرزاد آزادی در این جلسه حضور داشتند.