صدور آنلاين مدارك پايان دوره آموزشي

با هدف ساماندهي و تكريم مخاطبان، براي نخستين بار مدارك پايان دوره آموزشي فدراسيون موتورسواري و اتومبيلراني به صورت آنلاين صادر شد.


به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، با هدف ساماندهي و تكريم مخاطبان، براي نخستين بار مدارك پايان دوره آموزشي فدراسيون  به صورت آنلاين صادر شد.
كليه شركت كنندگان در دوره هاي آموزشي فدراسيون كه از طريق سامانه ملي در دوره ها ثبت نام كرده اند مي توانند با مراجعه به سامانه و پس از تكميل فرم هاي نظرسنجي ، مدارك پايان دوره آموزشي خود را دريافت نمايند.
شايان ذكر است از اين پس كليه مدارك دوره هاي آموزشي از طريق سامانه ملي صادر خواهد شد.