تشکیل کمیته جانبازان و معلولین در فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی

بنا به پیشنهاد مازیار ناظمی رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، به رئیس فدراسیون معلولین و جانبازان ، کمیته جانبازان و معلولین رشته موتورسواری و اتومبیلرانی تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، بنا به پیشنهاد مازیار ناظمی رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی بر اساس تعاملات صورت گرفته با محمد شروین اسبقیان ریاست فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولین، کمیته جانبازان و معلولین فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی تشکیل شد.

همچنین در همین راستا، سید مصطفی حدادی زحمتکش ، از جانبازان ۸ سال دفاع مقدس که از سوی فدراسیون جانبازان و معلولین معرفی شده بود با حکمی از سوی مازیار ناظمی رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، به عنوان مسئول این کمیته منصوب شد.