با حضور در فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی؛

درویشی حکم ریاست هیات استان البرز را از رئیس فدراسیون دریافت کرد

اردشیر درویشی با حضور در فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، حکم ریاست هیات استان البرز را مازیار ناظمی رئیس فدراسیون دریافت کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، مجمع انتخاباتی هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان البرز ۱۸ خرداد ماه برگزار شد و اردشیر درویشی با کسب ۲۳ رأی به عنوان رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان البرز انتخاب شد.
بر همین اساس اردشیر درویشی با حضور در فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، حکم ریاست هیات استان البرز را مازیار ناظمی رئیس فدراسیون دریافت کرد.

درویشی دراین رابطه اظهار داشت: برنامه چهارساله هیات موتورسواری و اتومبیلرانی استان البرز در سه بخش فرهنگی، همگانی و حرفه ای با قدرت ادامه پیدا خواهد کرد.
استان البرز در تمامی رشته های موتورسواری و اتومبیلرانی فعال است و امیدواریم با بکارگیری از سرمایه های ارزشمند استان، قهرمانان و ورزشکاران به سمت درآمد پایدار برای هیات برویم و کمک حال ورزشکاران باشیم تا در مسابقات کمکی به آنها شود.
رئیس هیات موتورسواری و اتومبیلرانی استان البرز گفت: بحث آموزش پایه و اساس کار است. هر هفته روزهای چهارشنبه تا جمعه برنامه های آموزشی رایگان در رشته های مختلف برگزار می شود و امیدواریم با بکارگیری از تجربه قهرمانان یک استان الگو باشیم.