به میزبانی هیات کرمانشاه

راند دوم مسابقات هارد اندرو قهرمانی کشور برگزار می شود

راند دوم مسابقات هارد اندرو قهرمانی کشور روز جمعه ۲۴ تیر ماه به میزبانی هیات موتورسواری و اتومبیلرانی استان کرمانشاه، در شهرستان کنگاور برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، راند دوم مسابقات هارد اندرو قهرمانی کشور روز جمعه ۲۴ تیر ماه به میزبانی هیات موتورسواری و اتومبیلرانی استان کرمانشاه، در شهرستان کنگاور برگزار می شود.

سینا نجفی مسئول کمیته موتوراندرو فدراسیون در خصوص برگزاری این مسابقه اظهار داشت: پس از استقبال خوب ورزشکاران از راند نخست مسابقات که در منطقه آزاد ارس برگزار شد، دومین راند این مسابقات در شهرستان کنگاور و به میزبانی کرمانشاه برگزار میشود.
قوانین این مرحله، مانند راند نخست است و ورزشکاران از سراسر کشور در این دوره شرکت خواهند داشت.

نجفی گفت: راند دوم مسابقات در سه کلاس e1 e2 e3 است که در
كلاس E1 : دو زمانه : 100cc تا 125cc و چهار زمانه : 175cc تا 250cc
كلاس E2 :دو زمانه : 175cc تا 250cc و چهار زمانه : 290cc تا 450cc
كلاس E3 : دو زمانه : 290cc تا 500cc و چهار زمانه : 475cc تا 650cc به رقابت خواهند پرداخت.

مسئول کمیته موتوراندرو فدراسیون گفت: انتظار داریم در این راند تعداد بیشتری شرکت کننده داشته باشیم. استانهای دیگری درخواست میزبانی برای راند های بعدی داده اند که انشالله پس از مذاکره با مسئولان فدراسیون و پس از موافقیت رئیس فدراسیون برنامه راندهای بعدی اعلام خواهد شد.