رای استیواردهای راند دوم مسابقات سوپر بایک اعلام شد

کمیته موتورریس، تصمیمات استیواردهای راند دوم مسابقات سوپر بایک که در تاریخ ۲۷ خرداد ماه برگزار شد را اعلام کرد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، کمیته موتورریس، تصمیمات استیواردهای راند دوم مسابقات سوپر بایک که در تاریخ ۲۷ خرداد ماه برگزار شد را اعلام کرد که به شرح زیر است:
در مرحله دوم مسابقات سوپربایک باشگاه ها و دستجات آزاد کشور در کلاس مینی جی پی اعتراض بر روی موتور شماره ۹۳ سید حسین برومند ۶ سی‌سی در حالت استاندارد و همچنین موتورشماره ۱۹ آقای جواد رمضانی ۶۰سی‌سی تخلف صورت گرفته و در ارتباط با اعتراض کلاس مینی جی پی بانوان بر روی موتور شماره ۹ خانم آرزو عابدینی پس از بررسی مشخص شد هیچگونه تخلفی صورت نگرفته است.
پس از بررسی های صورت گرفته تصمیمات استیواردها به شرح زیر اعلام می گردد:
جواد رمضانی یک جلسه محرومیت از شرکت در مسابقه و ارائه تعهد کتبی و در صورت تکرار محرومیت یکساله شرکت در تمامی رویدادها، آقای سید حسین برومند ارائه تعهد کتبی و در صورت تکرار محرومیت یکساله شرکت در تمامی رویدادها می باشد.