حضور هیات خراسان رضوی در نمایشگاه ورزش و تجهیزات ورزشی مشهد

پنجمین نمایشگاه تخصصی «ورزش و تجهیزات ورزشی» با حضور جمعی از مدیران و ورزشکاران درمحل نمایشگاه بین المللی مشهد آغاز به کار کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، نمایشگاه تخصصی ورزش و تجهیزات ورزشی در مشهد باهدف ارتقای فرهنگ ورزش و ارتباط مستقیم هیئت های ورزشی باقشر ورزشکار وورزش دوست جامعه درحال برگزاری است. رئیس هیات موتورسواری و اتومبیلرانی استان در افتتاح این نمایشگاه حضور داشت.

هیات موتورسواری و اتومبیلرانی خراسان رضوی برای چهارمین بار در این نمیشگاه شرکت کرد و در سه دوره قبلی برگزاری این نمایشگاه به عنوان غرفه برتر شناخته شد.
در این نمایشگاه دستاوردها و توانمدی های وزشکاران و کمیته های تخصصی هیات موتورسواری و اتومبیلرانی استان خراسان رضوی به نمایش گذاشته شد.