از سوی آکادمی فدراسیون؛

شرایط تمدید و پیش نیازهای ارتقاء احکام مربیگری اعلام شد

از سوی آکادمی فدراسیون شرایط تمدید و پیش نیازهای ارتقاء احکام مربیگری فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، از سوی آکادمی فدراسیون شرایط تمدید و پیش نیازهای ارتقاء احکام مربیگری فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی اعلام شد.
مطابق با آیین نامه آموزش وزارت ورزش و جوانان، اعتبار هر مدرک مربیگری از تاریخ صدور سه سال است و مربیان برای تمدید و یا ارتقاء به درجه بالاتر در صورت دارا بودن شرایط اختصاصی لازم است هرسال ۲۵ امتیاز آموزشی و در مجموع ۷۵ امتیاز کسب نمایند.
لذا مربیان محترمی که در سال های گذشته مدرک مربیگری اخذ کرده اند می بایست به شرح زیر در
کارگاه ها شرکت نمایند.

مدارک قبل از سال ۱۳۹۹:
۱- کارگاه عملی تخصصی بازآموزی مربیگری موتورسواری درجه سه برای رشته های موتورسواری / اتومبیلرانی درجه سه برای رشته
های اتومبیلرانی (۳۰ امتیاز)
۲- کارگاه فیزیولوژی تخصصی بازآموزی مربیگری درجه سه (۲۵امتیاز)
۳- کارگاه روان شناسی تخصصی بازآموزی مربیگری درجه سه (۲۰امتیاز)

مدارک بعد از سال ۱۳۹۹:
۱- کارگاه عملی تخصصی بازآموزی مربیگری موتورسواری درجه سه برای رشته های موتورسواری/ اتومبیلرانی درجه سه برای رشته های اتومبیلرانی (۳۰ امتیاز)
۲- کارگاه فیزیولوژی تخصصی بازآموزی مربیگری درجه سه (۲۵ امتیاز)
۳- کارگاه روان شناسی تخصصی بازآموزی مربیگری درجه سه (۲۰ امتیاز که در سال سوم باید گذرانده شود)

برنامه کارگاه های مذکور به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.