مرحله چهارم مسابقات سوپربایک؛

دلداده مسئول کمیته موتورریس: برای نخستین بار مسابقات موتورهای اسکوتر برگزار میشود

مرحله چهارم مسابقات سوپر بایک روز جمعه چهارم شهریور ماه از ساعت ۱۰ صبح در پیست مجموعه ورزشی آزادی برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، مرحله چهارم مسابقات سوپر بایک باشگاهها و دستجات آزاد کشور روز جمعه چهارم شهریور ماه از ساعت ۱۰ صبح در پیست مجموعه ورزشی آزادی برگزار می شود.

سهند دلداده مسئول کمیته موتورریس در خصوص برگزاری این مسابقه گفت: کمیته موتورریس در نظر دارد در راستای ترویج ورزش همگانی و ایجاد نشاط عمومی در بین خانواده ها و جوانان در روز برگزاری راند چهارم مسابقات سوپر بایک، برای نخستین بار مسابقه موتورهای اسکوتر را برگزار کند.
روند برگزاری این مسابقه با مسابقات سطح قهرمانی تفاوت دارد، در دو بخش آقایان و بانوان در صورت به حد نصاب رسیدن در هشت کلاس، به دلیل اینکه این مسابقات برای عموم مردم است، افرادی که در نظر دارند در این کلاسها شرکت کنند می بایست سابقه شرکت در هیچ مسابقه موتورسواری را نداشته باشند.
آیین نامه تکمیلی این راند از مسابقات درسایت فدراسیون موجود است، مسابقات سوپربایک نیز طبق روال برگزار میشود و تماشاگران با تهیه بلیط از طریق سایت فدراسیون با تخفیف می توانند در این رقابت ها حضور داشته باشند.