بازرس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی منصوب شد

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان، در حکمی بازرس قانونی مجمع فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، سید محمد پولادگر معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان در حکمی کریم قاسمی را به عنوان بازرس قانونی مجمع فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی منصوب کرد.