مرحله دوم مسابقات رالی قهرمانی کشور برگزار شد

رالی قهرمانی کشور برای نخستین بار در دو رده حرفه ای و مقدماتی به صورت شبانه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، دومین راند مسابقات رالی قهرمانی کشور(یادبود استاد رحمت طاهری) به میزبانی هیات موتورسواری و اتومبیلرانی منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان(آیلند) دوم تا چهارم شهریور ماه برگزار شد.

رالی قهرمانی کشور برای نخستین بار به صورت شبانه برگزار شد و در دو رده حرفه ای و مقدماتی ورزشکاران، مجموعا در ۱۸۴ کیلومتر و ۶۷ کیلومتر استیج در محدوده زرندیه و سرزمین ایرانیان و در استانهای تهران و مرکزی به رقابت پرداختند.

نفرات و تیمهای برتر این مسابقات به شرح زیر هستند:

رده آماتور:
مقام اول: امین پارساپور-مهدی زهتابیان
مقام دوم: کتایون قیدر- نیلوفر رشیدی
مقام سوم: مینا رضایی- فاطمه جعفری

رده حرفه ای:
مقام اول: اشکان مسگرها- وحید رضا وحدتی
مقام دوم: انوشیروان عرب- رسول آیتی
مقام سوم: آرمان طاهر دوست- حامد خباز

مقام اول تیمی ایران خودرو
مقام دوم تیمی فرش مشهد