فراخوان دعوت به همکاری از مدیران جوان

از علاقمندان، مدیران جوان و آشنا، به منظور انتخاب سرپرستان برخی کمیته های بخش موتورسواری دعوت به همکاری می شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی با تاکید مازیار ناظمی رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، از علاقمندان، مدیران جوان و آشنا، به منظور انتخاب سرپرستان برخی کمیته های بخش موتورسواری دعوت به همکاری می شود.
این فراخوان با هدف ایجاد فرصت مدیریتی برای تمامی متخصصان و افراد آشنا با این حوزه است.
متقاضیان، سابقه کاری، قهرمانی و برنامه مدیریتی خود را برای این کمیته ها به شماره واتس اپ  "۰۹۱۰۷۳۰۴۵۹۹" فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی تا تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ ارسال نمایند.
فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی بعد از بررسی برنامه ها و شرایط متقاضیان، از نفرات واجد شرایط برای همکاری دعوت به مصاحبه می کند.