مدیر کل ورزش و جوانان استان خوزستان: به زودی مجمع انتخاباتی هیات موتورسواری و اتومبیلرانی برگزار می شود، در رعایت قانون سه دوره ای ریاست هیات استثنایی نداریم

حمید بنی تمیم: انشالله به زودی مجمع انتخاباتی ریاست هیات موتورسواری و اتومبیلرانی خوزستان را برگزار خواهیم کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، حمید بنی تمیم مدیر کل ورزش و جوانان استان خوزستان گفت:
با توجه به پیگیری های به عمل آمده از سوی رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی که بر اساس ضوابط هست، انشالله به زودی مجمع انتخاباتی ریاست هیات موتورسواری و اتومبیلرانی خوزستان را برگزار خواهیم کرد.

مدیر کل ورزش و جوانان استان خوزستان در خصوص تاخیر یکساله در برگزاری انتخاب ریاست هیات استان گفت: آنچه قانون به ما اجازه داده این است که بعد از ثبت نام افراد متقاضی و بررسی صلاحیت ها در قدم بعد بایستی اعضای مجمع و کاندیداهایی که مورد تایید قرار گرفتند، به فدراسیون معرفی کنیم و در حال حاضر در این مرحله هستیم.

وی در خصوص قانون جدید انتخابات روسای هیات های ورزشی و افرادی که سه دوره متوالی یا متناوب ریاست هیات را برعهده داشته اند امکان حضور مجدد را ندارند گفت: طبیعتا همه مدیران موظف هستند آنچه که در قانون وجود دارد را رعایت کنند و استثنایی نداریم.
ما هم بر این هستیم که حتما مقررات را رعایت کنیم و در قانون هیچ استثنایی وجود ندارد، آنچه که قانون گفته باید به آن عمل کنیم.
اگر هم اسثنایی وجود داشته باشد باید مدارک و مستندات مربوط به آن را ارائه کند.