با حکم رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی؛

امیر ادیب به عنوان سرپرست کمیته اندرو منصوب شد

طی حکمی از سوی رئیس فدراسیون، سرهنگ ادیب به عنوان سرپرست کمیته موتوراندرو فدراسیون منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، طی حکمی از سوی مازیار ناظمی رئیس فدراسیون، سرهنگ امیر ادیب به عنوان سرپرست کمیته موتوراندرو فدراسیون منصوب و معرفی شد.