مهران همتیان مسئول کمیته خیرین فدراسیون شد

طی حکمی از سوی مازیار ناظمی، مهران همتیان سرپرست نایب رئیسی فدراسیون و از پیشکسوتان رشته موتورسواری و اتومبیلرانی به عنوان مسئول کمیته خیرین فدراسیون منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، طی حکمی از سوی مازیار ناظمی، مهران همتیان سرپرست نایب رئیسی فدراسیون و از پیشکسوتان رشته موتورسواری و اتومبیلرانی به عنوان مسئول کمیته خیرین فدراسیون منصوب شد.

هدفمند کردن فعالیت های خیرین، برنامه ریزی و فرهنگ سازی جهت حضور فعال خیرین جامعه موتورسواری و اتومبیلرانی بهبود خدمات و استفاده از پتانسیل ها برای توسعه زیرساختها و فعالیت های عمرانی فدراسیون از جمله برنامه های این کمیته است.