مازیار ناظمی در مراسم معرفی شورای راهبردی آکادمی: آموزش برنامه مهم من در مسئولیت ریاست است/ مجموعه غنی و آگاه مربیان و پیشکسوتان گنجینه آموزشی فدراسیون است

مازیار ناظمی رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی در مراسم معرفی شورای راهبردی آکادمی گفت :آموزش برنامه مهم من در مسئولیت ریاست است، مجموعه غنی و آگاه مربیان و پیشکسوتان گنجینه آموزشی فدراسیون است، شورای آکادمی با دستور جلسه بصورت ماهانه تشکیل خواهد شد


به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، با حضور جمعی از قهرمانان ، مربیان و پیشکسوتان، اعضای شورای راهبردی آکادمی، احکام خود را از مازیار ناظمی رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی دریافت کردند.
ناظمی ضمن تشکر از همراهی و حضور متعهدانه خانواده بزرگ موتورسواری و اتومبیلرانی در کنار آکادمی فدراسیون گفت : آموزش برنامه مهم من در مسئولیت ریاست است و خوشبختانه مجموعه غنی و آگاه مربیان و پیشکسوتان گنجینه آموزشی فدراسیون است و آکادمی امروز یک مطالبه جدی مخاطبان ماست

رئیس فدراسیون افزود : با کمک شما و مدیریت موثر آکادمی، برنامه های آموزشی و ارتقا آن و تکمیل شبکه دانایی بین فدراسیون و هیات‌ها، کمیته ها با مخاطبان خود با سرعت و نظم بیشتری طی خواهد شد

مازیار ناظمی گفت : این شورا بصورت ماهانه با تعیین دستور جلسه تشکیل می شود و در بخش دیگر آکادمی فدراسیون بزودی با کمک تیم های حرفه ای بسمت تولید محتوای مناسب و قابل استفاده برای عموم مردم پیش خواهد رفت.

دکتر باقریان و غلامرضا شیسی اعضای هیات رئیسه فدراسیون در این جلسه حضور داشتند.