تفاهم نامه همکاری بین موسسه جغرافیایی دانشگاه تهران و فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی به امضا رسید

در راستای توسعه فعالیت های آموزشی و علمی فدراسیون تفاهم نامه همکاری بین موسسه جغرافیایی دانشگاه تهران و فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی به امضا رسید.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، طی جلسه ای صبح امروز در محل فدراسیون، با حضور دکتر مازیار ناظمی رئیس فدراسیون و دکتر مهران مقصودی رئیس موسسه جغرافیایی دانشگاه تهران، در راستای توسعه فعالیت های آموزشی و علمی فدراسیون ، تفاهم نامه همکاری بین موسسه جغرافیایی دانشگاه تهران و فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی به امضا رسید.