تقویم ورزشی ۱۴۰۰ فدراسیون موتورسورای و اتومبیلرانی اعلام شد

پس از برگزاری جلسات هماهنگی و بررسی مسئولان فدراسیون با تایید دفتر برنامه‌ریزی و نظارت وزارت ورزش و جوانان تقویم ورزشی سال ۱۴۰۰ اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، پس از برگزاری جلسات هماهنگی و بررسی مسئولان فدراسیون با روسای کمیته های تخصصی، تقویم ورزشی سال ۱۴۰۰ آماده و با تایید دفتر برنامه ریزی و نظارت وزارت ورزش و جوانان تصویب و اعلام شد.
لازم به ذکر است، برگزاری مسابقات بر اساس تقویم ورزشی منوط به اخذ مجوز رسمی از ستاد مقابله با کرونا در ورزش و فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

https://uupload.ir/view/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85_%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C_1400_lddz.pdf/