با حکم رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی؛

سرپرست جدید هیات استان خوزستان منصوب شد

طی حکمی از سوی مازیار ناظمی، اسکندر عیسوند به عنوان سرپرست جدید هیات استان خوزستان منصوب شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، طی حکمی از سوی مازیار ناظمی رئیس فدراسیون، اسکندر عیسوند به عنوان سرپرست جدید هیات موتورسواری و اتومبیلرانی استان خوزستان منصوب و معرفی شد.