دیدار صمیمی رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی با ناصر وهاب زاده و حمید کوشانفر / ساماندهی کمیته پیشکسوتان در دستور کار قرار گرفت

مازیار ناظمی رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی در محل پیست مجموعه ورزشی آزادی با ناصر وهاب زاده و حمید کوشانفر از پیشکسوتان رشته اتومبیلرانی دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی صبح امروز چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت مازیار ناظمی رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی در محل پیست مجموعه ورزشی آزادی با ناصر وهاب زاده و حمید کوشانفر از پیشکسوتان رشته اتومبیلرانی دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار صمیمی وهاب زاده و کوشانفر در خصوص دغدغه هایشان به عنوان پیشکسوت و ساماندهی امور مربوط به  پیشکسوتان مباحثی را مطرح کردند.

مازیار ناظمی با اشاره به نشست با مدیر عامل صندوق حمایت از پیشکسوتان و قهرمانان اظهار داشت: برنامه جدی فدراسیون حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان است و امیدواریم با همکاری و تعامل با صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان کارهای اساسی و مهمی در این خصوص انجام دهیم. ساماندهی کمیته پیشکسوتان نیز در دستور کار قرار گرفته است. 

همچنین در این جلسه پیشنهاد شد تا کمیته های تخصصی فدراسیون از حضور یک پیشکسوت به عنوان مشاور استفاده کنند که در صورت موافقت رئیس فدراسیون این طرح اجرایی خواهد شد.