اطلاعیه روابط عمومی فدراسیون

روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی طی اطلاعیه ای اعلام کرد، تصویر برداران و عکاسانی که فاقد کارت خبرنگاری معتبر هستند برای حضور در همایش ها می بایست ضمن هماهنگی با روابط عمومی، کارت عضویت فدراسیون را تهیه کنند.

به اطلاع کلیه تصویر برداران و عکاسانی که قصد حضور در همایش های خودرویی فدراسیون را دارند می رساند، در صورت همراه نداشتن کارت خبرنگاری معتبر و رسمی ضمن هماهنگی با روابط عمومی فدراسیون می بایست کارت عضویت فدراسیون را به همراه داشته باشند. در صورت همراه نداشتن نسخه فیزیکی کارت پرینت یا تصویر از نسخه الکترونیکی نیز قابل قبول است.