اولین حضور جهانی موتورسواران ایرانی در جام جهانی جوانان

محمد میرزاحسینی زرندی قهرمان ایرانی شانه به شانه نخبگان و استعدادهای دنیا در مسابقات جهانی بخارست رومانی به میدان رفت.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، محمد میرزاحسینی زرندی موتورسوار ۱۲ ساله ایرانی برای حضور در جام جهانی جوانان در بخارست رومانی، عازم این کشور شد.
میرزاحسینی اولین موتورسوار ایرانی است که در جام جهانی جوانان در ۶۵ سی سی مسابقه داد.
او تنها رایدر آسیایی در بین حدود ۷۰ شرکت کننده در بخش ۶۵ سی سی است.
محمودرضا جدیدی به عنوان مربی و حسن میرزاحسینی زرندی این موتورسوار ۱۲ ساله را در جام جهانی همراهی می کنند.