در حکمی از سوی مازیار ناظمی؛

مهیار ضمیری بعنوان سرپرست کمیته بازار یابی و تبلیغات فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی منصوب شد

با حکم رئیس فدراسیون، مهیار ضمیری بعنوان سرپرست کمیته بازار یابی و تبلیغات فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی منصوب شد

به گزارش روابط عمومی فدارسیون موتورسواری و اتومبیلرانی با صدور حکمی از سوی مازیار ناظمی رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، مهیار ضمیری به عنوان سرپرست کمیته بازاریابی و تبلیغات منصوب شد.

در حکم رییس فدراسیون آمده است : 

جناب آقای مهیار ضمیری

ظرفیت های متعدد و ارزشمند اقتصادی و جذابیت های سرمایه گذاری برای حامیان مالی ، فرصت های بزرگ و مناسبی را برای رشد و اعتلای رشته موتورسواری و اتومبیلرانی  امکان پذیر کرده است.

امید است با برنامه ریزی و تعامل با تمامی بخش ها و کمیته های تخصصی فرصت درآمد زایی مناسب و شفاف برای این فدراسیون ایجاد گردد و با بهره گیری از تمام ظرفیت‌ها در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.
مازیار ناظمی؛ رئیس فدراسیون