اطلاعیه روابط عمومی فدراسیون در خصوص حضور اصحاب محترم رسانه در مسابقات موتورسواری و اتومبیلرانی

اطلاعیه روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی در خصوص حضور اصحاب محترم رسانه در مسابقات و رویدادها

از تمامی اصحاب محترم رسانه دعوت می شود برای پوشش خبری و تصویری مسابقات، مشخصات فردی خود به همراه معرفی نامه از رسانه معتبر و رسمی را به روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی ارسال نمایند.
خبرنگاران و عکاسانی که دارای کارت پوشش خبری و تصویری وزارت ورزش و جوانان هستند نیازی به ارسال اطلاعات فوق ندارند.
همچنین افرادی که زیر مجموعه کمیته‌های فدراسیون فعالیت می‌کنند، ضمن ارسال معرفی نامه، پس از تایید توسط روابط عمومی فدراسیون با هماهنگی می توانند در رویدادها حضور یابند.
شایان ذکر است، انجام هر گونه فعالیت رسانه ای خارج از این چارچوب امکان پذیر نخواهد بود و از ورود افراد بدون کارت خبرنگاری معتبر رسانه رسمی و معرفی نامه جلوگیری خواهد شد.

پست الکترونیکی ارسال مدارک:
mafiri.international@gmail.com
۲۶۲۰۲۶۲۵ شماره تماس
داخلی ۱۱۲