توضیحی بر ادعاهای نادرست، پیگیری حقوقی و قضایی برای حفظ حریم خانواده بزرگ فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی

توضیحی بر ادعاهای نادرست، پیگیری حقوقی و قضایی برای حفظ حریم خانواده بزرگ فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، اخیرا خانمی در یک برنامه تلویزیون اینترنتی با طرح ادعای مغشوش و نادرست و در واقع توهین به خانواده بزرگ فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، موجب ناراحتی و تاثر قهرمانان، رانندگان، داوران و علاقمندان و خصوصا بانوان ورزشکار این بخش شده است

فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی و هیات های آن، ضمن تقبیح این رفتارهای نادرست که سراسر افترا و توهین و نشر اکاذیب به این خانواده محترم می باشد
پیگیری های حقوقی خود را از مسیر کمیته انضباطی و مراجع قضایی از این فرد و برنامه مذکور دنبال خواهد کرد.