بر اساس آمار فدراسیون پزشکی ورزشی

هفت هزار و دویست و هفتاد و دو نفر ورزشکار سازمان یافته فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی ثبت شده است

 تهران ، خرسان رضوی، آذربایجان شرقی و فارس بیشترین تعداد ورزشکاران سازمان یافته ( دارای بیمه ورزشی)  را دارند

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، بر اساس اعلام فدراسیون پزشکی ورزشی، تعداد ورزشکاران سازمان یافته ( دارای بیمه ورزشی) رشته موتورسواری و اتومبیلرانی در سال ۱۳۹۹ ، هفت هزار و دویست و هفتاد و دو نفر بوده است.
بر اساس این گزارش، تهران با یک هزار و صد و بیست و پنج نفر بیشترین و استان های خراسان رضوی، فارس و آذربایجان شرقی در رتبه های بعدی دارای بیشترین تعداد ورزشکار فعال می باشند.
بعد از افتتاح آزمایشی سامانه موتورسواری و اتومبیلرانی توسط مازیار ناظمی در هفته جاری ، بزودی تمام اطلاعات و سوابق ورزشی در این سامانه ثبت خواهد شد.