رئیس جمهور و یاران شهیدش آسمانی شدند

شهید آیت الله ابراهیم رئیسی هشتمین رئیس جمهور ایران و همراهان انقلابی ایشان آسمانی شدند

فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی ایران شهادت رئیس جمهور مجاهد و خستگی ناپذیرمان شهید آیت الله ابراهیم رئیسی هشتمین رئیس جمهور ایران و همراهان انقلابی ایشان را تسلیت می گوید.