قابل توجه ورزشکاران و متقاضیان استفاده از تسهیلات استفاده از موتورهای ورزشی 

قابل توجه ورزشکاران و متقاضیان استفاده از تسهیلات استفاده از موتورهای ورزشی 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، در پی صحبت های وزیر محترم ورزش و جوانان در خصوص حل مشکل مطالبات متقاضیان موتورهای ورزشی و بالای ۲۴۰ سی سی، برخی اسامی و فهرست ها در فضای عمومی و شبکه های اجتماعی مطرح شد 

از انجاییکه موضوع واردات و استفاده از تسهیلات این بخش برای ورزشکاران و اعضای فعال و قهرمانان است ، با پیگیری های مفصل ریاست فدراسیون و هیات رییسه در سه سال گذشته ساماندهی و راستی آزمایی درخواستها که از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹ در فدراسیون باقی مانده است در دستور کار گروه قرار گرفت 

در نهایت ۱۶۱ نفر در سال ۱۴۰۰ بعد از تشکیل کارگروه های تخصصی و رعایت موارد دستور العمل جدید و لحاظ کردن موارد مد نظر دفتر امور مشترک فدراسیون ها تایید و اسامی آنها به وزارت ورزش و جوانان برای بررسی مجدد در کارگروه نهایی ارسال گردید 

بررسی فدراسیون شامل سوابق قهرمانی یا ورزشکاری،  طی کردن دوره های آموزشی و کارت عضویت و فیش های واریزی همیاری متقاضیان و کنترل آنها بود 

در فهرست منتشر شده مواردی وجود داشت که نیاز به تطابق اسامی و بازنگری آن برابر فهرست اعلامی فدراسیون بود 

لذا تمامی نفرات و متقاضیان با نظر فدراسیون و سایر اعضای کارگروه مجددا بایستی مورد بررسی و تایید نهایی برابر ضوابط و مقررات قرار گیرند 

اولویت فدراسیون در این بخش ، قهرمانان فعال ، ورزشکاران و اعضایی که دارای کارت عضویت و گواهی نامه حرفه ای مسابقات ورزشی هستند و موتور مد نظر آنها صرفا ورزشی و برای استفاده در پیست های مخصوص آن برابر مقررات باشد