فراخوان ثبت نام نامزدهای کمیسیون های ورزشکاران ، مربیان و داوران فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی

فراخوان ثبت نام نامزدهای کمیسیون های ورزشکاران ، مربیان و داوران فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی

 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی ، نام نویسی از نامزدهای کمیسون های مربیان ، ورزشکاران و داوران  فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی مطابق با اساسنامه و دستورالعمل شرایط اختصاصی نامزدهای دارای وثاقت و امانت فدراسیون های ورزشی مصوب شده در مجمع عمومی سالیانه 1400/09/16 از روز دوشنبه 18 تیرماه 1403 آغاز و به مدت پنج روز کاری تا تاریخ 24 تیرماه 1403 ادامه خواهد داشت.

داوطلبین واجد شرایط، در تهران به دبیرخانه فدراسیون به آدرس تهران، بلوار نلسون ماندلا( جردن سابق )خیابان شهید انصاری ، پلاک 6 ، ساختمان فدراسیون ها ، طبقه چهارم فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی و در سایر نقاط کشور به هیات های استانی مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

لازم به ذکر است داوطلبینی که در سال 1402 در کمیسیون های مربوطه ثبت نام به عمل آوردند، می بایست با مراجعه به دبیرخانه فدراسیون یا تماس با شماره 09128334013 آقای فرهاد نژاد فصیحی دبیرکل فدراسیون یا شماره 26202625-021 دفتر فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی در ساعات اداری از وضعیت پرونده خود مطلع و در صورت وجود نقص نسبت به رفع نواقص موجود اقدام نمایند، در غیر اینصورت از لیست داوطلبین حذف خواهند شد.

 

ضمنا برخی از داوطلبینی که در چند کمیسیون ثبت نام نموده اند، می بایست با مراجعه به دبیرخانه یا تماس با شماره مذکور وضعیت داوطلبی خود را در یک کمیسیون اعلام نمایند، در غیر اینصورت کمیسیون نظارت به اختیار خود نام داوطلب را در یکی از کمیسیون ها قرار خواهد داد.

داوطلبین محترم میبایست به صورت حضوری در تاریخ اعلامی با در دست داشتن مدارک ذیل به تفکیک در هر کمیسیون مراجعه و فرم مربوطه را تکمیل نمایند.

1- اصل و تصویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی

۲- اصل و تصویر مدارک مثبته سوابق ورزشی و کارت مربوطه طبق ماده ۶ آئین نامه کمیسیون های  ورزشکاران، مربیان و داوران ( آیین نامه کمیسیون ها در سایت فدراسیون موجود می باشد)

۳- یک قطعه عکس ۴*۳ با زمینه روشن الصاق به فرم

۴- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

همچنین مدارک رای دهندگان به نامزدهای کمیسیون های مذکور به شرح ذیل می باشد :

1- اصل و تصویر کارت ملی

۲- اصل و تصویر مدارک مثبته سوابق ورزشی و کارت مربوطه طبق ماده ۸ آیین نامه کمیسیون مربیان، داوران و ورزشکاران ( آیین نامه کمیسیون ها در سایت فدراسیون - اطلاعیه ها- موجود می باشد)

    شرایط عمومی داوطلبان کمیسیون داوران:

داوطلبان عضویت در کمیسیون می باسیت شرایط ذیل را به طور کامل دارا باشند:

 1. داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
 2. داشتن حداقل سن 25 سال
 3. داشتن اقامت دائمی در ایران
 4. نداشتن رای قطعی کمیته انضباطی و محرومیت در زمان ثبت نام و برگزاری انتخابات کمیسیون 
 5. نداشتن تابعیت مضاعف
 6. نداشتن سوء پیشینه و سابقه کیفری موثر

       شرایط اختصاصی:

داوطلبان عضویت در کمیسیون می بایست حداقل یکی از شرایط زیل را در سه سال اخیر دارا باشند:

 1. حضور در مسابقات قهرمانی جهان به عنوان داور
 2. حضور در مسابقات قهرمانی آسیا به عنوان داور
 3. حضور درتورنمنت های بین المللی به عنوان داور 
 4. حضور در مسابقات داخلی و رسمی مورد تایید فدراسیون 
 5. حضور در مسابقات قهرمانی جهان به عنوان داور 
 6. اعضای کمیته داوران فدراسیون جهانی یا آسیایی
 7. مدرسان داوری در سطح جهانی، آسیایی و یا ملی با تایید فدراسیون 
 8. داشتن کارت یا گواهی داوری مورد تایید فدراسیون 

شرایط رای دهندگان به کاندیداهای کمیسیون داوران:

 به منظور مشخص شدن افراد رای دهنده دبیر فدراسیون نسبت به مکاتبه با هیات های استانی اقدام خواهد نمود و مهلت مقرر به منظور معرفی نفرات رای دهنده به هیات های استانی اعلام خواهد شد. هیات های استانی می بایست در زمان مقرر نسبت به مکاتبه با فدراسیون و معرفی حداکثر 5 نفر داور مرد و 5 نفر داور زن به عنوان رای دهنده اقدام نموده و نفراتی که توسط هیات های استانی به فدراسیون معرفی شده اند امکان شرکت در فرآینده رای گیری و دادن رای را خواهند داشت.

 

          شرایط عمومی داوطلبان کمیسیون ورزشکاران :

داوطلبان عضویت در کمیسیون می باسیت شرایط ذیل را به طور کامل دارا باشند:

 1. داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
 2. داشتن حداقل سن 18 سال
 3. داشتن اقامت دائمی در ایران
 4. نداشتن رای قطعی کمیته انضباطی و محرومیت در زمان ثبت نام و برگزاری انتخابات کمیسیون 
 5. نداشتن تابعیت مضاعف
 6. نداشتن سوء پیشینه و سابقه کیفری 

     شرایط اختصاصی:

داوطلبان عضویت در کمیسیون می بایست حداقل یکی از شرایط ذیل را در سه سال اخیر دارا باشند:

 1. کسب مقام اول تا سوم در مسابقات قهرمانی جهان 

 2. کسب مقام اول تا سوم در مسابقات قهرمانی آسیا
 3. کسب مقام اول تا سوم در تورنومنت های بین المللی مورد تایید فدراسیون 
 4. داشتن مقام اول تا سوم در مسابقات داخلی مورد تایید فدراسیون 

تبصره : هر گونه محرومیت ناشی از تخلفات مرتبط با دوپینگ مانع از داوطلب شدن یا رای دادن فرد میگردد .
 

شرایط رای دهندگان به کاندیداهای کمیسیون ورزشکاران :

به منظور مشخص شدن افراد رای دهنده دبیر فدراسیون نسبت به مکاتبه با هیات های استانی اقدام خواهد نمود و مهلت مقرر به منظور معرفی نفرات رای دهنده به هیات های استانی اعلام خواهد شد. هیات های استانی می بایست در زمان مقرر نسبت به مکاتبه با فدراسیون و معرفی حداکثر 5 نفر ورزشکار مرد و 5 نفر ورزشکار زن به عنوان رای دهنده اقدام نموده و نفراتی که توسط هیات های استانی به فدراسیون معرفی شده اند امکان شرکت در فرآینده رای گیری و دادن رای را خواهند داشت.شایان ذکر است تمام نفرات معرفی شده از استان می بایست سابقه حضور در حداقل یکی از رویدادهای مورد تایید فدراسیون در سه سال گذشته را داشته باشند.

 تبصره :  ورزشکاران رأی محرومیت قطعی بیشتر از شش ماه نداشته باشند

 

          شرایط عمومی داوطلبان کمیسیون مربیان:

داوطلبان عضویت در کمیسیون می باسیت شرایط ذیل را به طور کامل دارا باشند:

 1. داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
 2. داشتن حداقل سن 25 سال
 3. داشتن اقامت دائمی در ایران
 4. نداشتن رای قطعی کمیته انضباطی و محرومیت در زمان ثبت نام و برگزاری انتخابات کمیسیون 
 5. نداشتن تابعیت مضاعف
 6. نداشتن سوء پیشینه و سابقه کیفری 

شرایط اختصاصی:

داوطلبان عضویت در کمیسیون می باسیت حداقل یکی از شرایط ذیل را در سه سال اخیر دارا باشند:

 1. حضور در مسابقات قهرمانی جهان به عنوان مربی 
 2. حضور در مسابقات قهرمانی آسیا به عنوان مربی 
 3. حضور در مسابقات یا تونمنت های بین المللی به عنوان مربی 
 4. حضور در مسابقات یا تورنمنت های داخلی یا رسمی مورد تایید فدراسیون 
 5. اعضای کمیته مربیان فدراسیون جهانی یا آسیایی 
 6. مدرسان مربیگری در سطح جهانی، آسیایی و یا ملی با تایید فدراسیون 
 7. داشتن کارت مربیگری یا گواهی مدرسی مورد تایید فدراسیون 

شرایط رای دهندگان به کاندیداهای کمیسیون مربیان :

به منظور مشخص شدن افراد رای دهنده دبیر فدراسیون نسبت به مکاتبه با هیات های استانی اقدام خواهد نمود و مهلت مقرر به منظور معرفی نفرات رای دهنده به هیات های استانی اعلام خواهد شد. هیات های استانی می بایست در زمان مقرر نسبت به مکاتبه با فدراسیون و معرفی حداکثر 5 نفر مربی مرد و 5 نفر مربی زن به عنوان رای دهنده اقدام نموده و نفراتی که توسط هیات های استانی به فدراسیون معرفی شده اند امکان شرکت در فرآینده رای گیری و دادن رای را خواهند داشت.