دیدار شهردار تهران با مازیار ناظمی 

قول مساعد دکتر حناچی برای ترمیم و بازسازی پیست اتومبیلرانی آزادی تهران 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، در دیدار مازیار ناظمی رئیس فدراسیون با دکتر حناچی شهردار تهران،  بازسازی و کمک مجموعه شهرداری تهران به پیست ملی آزادی تهران مورد تاکید و تایید شهردار قرار گرفت 
رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی با اشاره به جایگاه این پیست در توسعه و آموزش رشته اتومبیلرانی گفت : این بخش در محدوده منطقه ۲۲ شهرداری تهران قرار دارد و قطعا حمایت مجموعه شهرداری برای مرمت و بازسازی آن  کمک بزرگی برای حفظ و سرپا نگه داشتن تنها سرمایه عمومی برای علاقمندان این رشته است. 

دکتر حناچی شهردار تهران ضمن ابراز علاقمندی برای بازدید از مجموعه های ورزشی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی در پاسخ به تقاضای فدراسیون گفت : قطعا برای حفظ و مرمت این مجموعه ملی و ورزشی با همراهی فدراسیون  کمک خواهیم کرد