برگزاری دوره استعدادیابی رشته اتومبیلرانی در استان البرز

با حضور بیش از 60 شرکت کننده دوره استعدادیابی رشته اتومبیلرانی در استان البرز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، دوره استعدادیابی رشته اتومبیلرانی روز جمعه هفتم خرداد ماه توسط هیات موتورسواری ‌واتومبیلرانی استان البرز و حوزه اتومبیلرانی کانون جهانگردی ‌واتومبیلرانی استان البرز در پیست ورزشگاه انقلاب کرج برگزار شد. 
بیش از شصت شرکت کننده با شرکت در این دوره استعدادیابی اتومبیلرانی تحت نظارت مربیان مجرب و متخصص ، توانایی خود را آزمودند و نفرات برتر به دریافت گواهینامه استعدادیابی اتومبیلرانی نائل شدند.