کمیته های اداری


ردیف عنوان کمیته نام و نام خانوادگی سمت داخلی ایمیل
1 مسعود راهنما سرپرست نایب رئیسی
2 فیروزه سیدمهدی نایب رئیس بانوان
3 کمیته ارتباطات و بازاریابی حمید احمدی نیا سرپرست کمیته 112
4 کمیته امور مالی محسن مختار زاده خزانه دار 114
5 دبیر خانه سجاد سعیدی دبیرخانه 110
6 کمیته آموزش مهدی شریعتی سرپرست کمیته 121
7 کمیته فرهنگی مسعود شریفی سرپرست کمیته فرهنگی
8 گواهی نامه بین المللی ساجد منعمی 120
9 پیست اتومبیلرانی آزادی افشین عیدی مسئول پیست اتومبیلرانی و موتورسواری آزادی 44734870
10 پیست موتورکراس فرزاد آزادی مسئول پیست موتورکراس 44740615
11 آکادمی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی مریم فیض آسا مسئول آکادمی 44726369
12 کمیته حقوقی بهرام اعظمی نیا مسئول کمیته حقوقی فدراسیون info@mafiri.ir
سامانه جامع اعضا فدراسیون
خدمات سامانه
تازه ترین خبرها