خانه اطلاعیه ها اطلاعیه تغییر آیین نامه های کمیته های تخصصی

شناسه: ۷۹۷ تاریخ اطلاعیه: ۱۳۹۹/۴/۸ - ۰۷:۳۸ بازدید: ۹۲۲ نسخه چاپی:

اطلاعیه تغییر آیین نامه های کمیته های تخصصی

بدین وسیله به اطلاع کلیه روسای کمیته های تخصصی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی می رساند، حداکثر تا مورخ ۲۰ اسفندماه ۹۸ نسبت به بازنگری، اصلاح یا هر گونه تغییرات اجرایی، فنی، ایمنی آئین نامه های خود اقدام وتغییرات انجام شده را به دبیرکل فدراسیون به صورت کتبی اعلام کنند.

بدین وسیله به اطلاع کلیه روسای کمیته های تخصصی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی می رساند، حداکثر تا مورخ ۲۰ اسفندماه ۹۸ نسبت به بازنگری، اصلاح یا هر گونه تغییرات اجرایی، فنی، ایمنی آئین نامه های خود اقدام وتغییرات انجام شده را به دبیرکل فدراسیون به صورت کتبی اعلام کنند.


بدیهی است در صورت عدم ارسال تغییرات مذکور، این فدراسیون نسبت به تدوین آئین نامه اقدام خواهد کرد.


 


 


با تشکر


فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی

اطلاعیه های مرتبط

سامانه جامع اعضا فدراسیون
خدمات سامانه
تازه ترین خبرها