آذربایجان شرقی

پایان کار نخستین دور مسابقه درگ ۴۰۰ متر شمالغرب کشور در تبریز

مسابقه درگ ۴۰۰ متر شمالغرب کشور در تبریز با معرفی نفرات برتر برگزار شد

رییس هیات موتورسواری و اتومبیلرانی آذربایجان شرقی: رشته‌های موتورسواری و اتومبیلرانی در همه شهرهای آذربایجان شرقی فعال شده است/ برای احداث پیست ۸ زمین از منابع طبیعی استان گرفتیم

امیر خیزی: رشته‌های موتورسواری و اتومبیلرانی در همه شهرهای آذربایجان شرقی فعال شده است/ برای احداث پیست ۸ زمین از منابع طبیعی استان گرفتیم