بوشهر

رئیس هیات استان بوشهر: ایجاد زیر ساخت برای احداث پیست و ارتقای سطح دوره های آموزشی در استان از برنامه های هیات در دوره جدید است

مهدی شمسی: ایجاد زیر ساخت برای احداث پیست، برگزاری کلاسهای آموزشی و ارتقای سطح دوره های آموزشی مربیگری و داوری از برنامه هایی است که در ادامه کار هیات در دستور کار قرار خواهد گرفت.

مهدی شمسی به عنوان رئیس هیات استان بوشهر انتخاب شد

اعضای مجمع انتخابات هیات موتورسواری و اتومبیل‌رانی بوشهر مهدی شمسی را به مدت چهار سال برای تصدی مسوولیت ریاست هیات این رشته ورزشی انتخاب کردند.