فارس

رییس هیات موتورسواری و اتومبیلرانی استان فارس: آماده برگزاری مسابقات موتورکراس قهرمانی کشور هستیم

مسعود طهماسبی: تدبیر فدراسیون برای برگزاری مسابقات شور و هیجان را به ورزشکاران برگردانده است