ژوبین قرائی

مسئول کمیته اسلالوم

امیر ادیب

مسئول کمیته اندرو

منصور رسولی

مسئول کمیته انتظامات اتومبیلرانی

مهدی منیری

مسئول کمیته انتظامات موتورسواری

پژمان هاشم زاده

مسئول کمیته ایمنی

ایوب جعفریان

مسئول کمیته آفرود

رضا شاکری

مسئول کمیته آرسی (رادیو کنترلی)

کیاموسی برهان

مسئول کمیته پیشکسوتان

مازیار مددی

مسئول کمیته تورینگ و سافاری

سیدمصطفی حدادی

کمیته جانبازان و معلولین

خسرو مخزنی

مسئول کمیته داوران

امید دانه فزون

مسئول کمیته درگ

محمد فراهانی

مسئول کمیته دریفت

علی غفوری آشتیانی

مسئول کمیته ریس

حسین نبوی

مسئول کمیته رالی

سهند دلداده

مسئول کمیته سوپربایک

صفا احمدی

مسئول کمیته کلاسیک

محمد علی شریعتی

مسئول کمیته موتورکراس

محمد جواد کرانی

کمیته هماهنگی استان ها

پدرام حقیقی

مسئول کمیته همگانی