تفاهم نامه فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی با مدرسه عالی ورزش، وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی به امضا رسید

صبح امروز اول آذر ماه تفاهم نامه ای با اهداف آموزشی، پژوهشی و مهارتی بین فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی با مدرسه عالی ورزش وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی به امضا رسید.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، صبح امروز اول آذر ماه طی جلسه ای با حضور دکتر مازیار ناظمی رئیس فدراسیون، دکتر محسن باقریان عضو هیات رئیسه فدراسیون و شهرام اعتمادی حقیقی معاون آموزشی دانشگاه علوم تحقیقات، تفاهم نامه ای با اهداف آموزشی، پژوهشی و مهارتی بین فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی با مدرسه عالی ورزش وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی به امضا رسید.
توسعه و بهبود شرایط کمی و کیفی فعالیت‌های علمی، آموزشی و پژوهشی، اشتغال و ارتباط فارغ التحصیلان تربیت بدنی و بازاریابی در فدراسیون، استفاده از ظرفیت‌های اجرایی و تخصصی دانشگاه، اجرای پروژه‌های تحقیقاتی و پژوهشی موردنیاز فدراسیون، ایجاد شرایط برای فرصت‌های مطالعاتی و پژوهشی، برگزاری دوره های آموزشی مشترک از جمله موارد مطرح شده در این تفاهم نامه است.