مشاور مالی و اداری فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی منصوب شد

طی حکمی از سوی مازیار ناظمی مازیار علیپور به عنوان مشاور مالی و اداری فدراسیون منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، ظهر امروز 8 خرداد ماه طی حکمی از سوی مازیار ناظمی رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی مازیار علیپور به عنوان مشاور مالی و اداری فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی منصوب شد.