قم

مجمع انتخاباتی ریاست هیات موتورسواری و اتومبیلرانی قم برگزار شد

مجمع انتخاباتی ریاست هیات موتورسواری و اتومبیلرانی قم برگزار شد و محمد عقیلی با کسب ۱۲ رای به عنوان سکاندار جدید این هیات ورزشی قم انتخاب شد.

سرپرست جدید هیات موتورسواری و اتومبیلرانی قم: در اولین فرصت مجمع انتخابات هیات را برگزار می کنیم

سرپرست هیات موتورسواری و اتومبیلرانی قم در گفتگو با روابط عمومی فدراسیون اظهار داشت: در اولین فرصت مجمع انتخابات هیات را برگزار می کنیم، هیات باید به مسیر اصلی خود باز گردد

توحید محمدی به عنوان سرپرست هیات قم معرفی شد

با پیشنهاد مدیر کل ورزش و جوانان استان قم و حکم فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، توحید محمدی از کارشناسان و مدیران ورزش استان به عنوان سرپرست هیات قم معرفی شد